JimmyLandStudios TV

 World Wide Web Television  Best Documentary Films
 Video Search Quick   Subscribe  !
more...
  81.41% 2013-08-18 + + +
Ang Katamaran ng mga Pilipino (FULL-LENGTH DOCUMENTARY REVISED)
  40.43% 2018-05-18 + + +
Investigative Documentaries: Mga kandidatong nagkakabit ng poster sa maling lugar, ano ang parusa?
  28.79% 2017-03-18 + + +
Investigative Documentaries: Babaeng welder, ikinuwento ang hirap bago nakamit ang tagumpay
  12.82% 2013-10-24 + + +
StreetDreams - human trafficking documentary - revised full trailer
  0.61% 2014-09-21 + + +
A Concise History of the Origins of Cinema (Revised Narration)
  -3.51% 2017-07-08 + + +
I-Witness: "Mga Santo at Sikreto," a documentary by Howie Severino (full episode)
0 0 Next: 6 Next: 12 Next: 18 Next: 24 Next: 30 Next: 36 >